زهرا آقایانی

کارشناس اجرائی: همکاری در تهیه محتوای بسته آموزشی و حمایتی

به نام  خدا


کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی روانشناسی عمومی

دوره های آموزشی:
‏درمان شناختی دانشگاه تهران
دوره مقدماتی طرحواره درمانی
دوره ی پیشرفته ی طرحواره درمانی
طرحواره درمانی زوجین مقدماتی وپیشرفته
دوره بین المللی طرحواره درمانی برای اختلالات استرس پس از سانحه با تدریس دکتر ویجنگارت از هلند
دوره بین المللی طرحواره درمانی کودکان با تدریس پرفسور لوئز از روسیه
دوره طرحواره ی سازمانی وصنعتی
دوره ذهن آگاهی(در نمایندگی طرحواره درمانی در ایران)
مشاوره پیش از ازدواج دکتر صبحی
مشاوره پیش از ازدواج دکتر احمدی
آشنایی با تیپ های شخصیتی و اختلالات شخصیت
دوره درمانگری بیماریهای روان تنی
کارگاه ژنوگرام