کارشناسان حوزه بهداشت و درمان:

 • نجمه الملوک امینی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مدیر گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عاطفه سادات صفوی: لیسانس علوم تغذیه،کارشناس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سحر بنی عامریان، لیسانس علوم تغذیه،کارشناس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آزیتا کریمی: پزشک عمومی، MPH مدیریت بیماریها، سرپرست گروه بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • فرحناز ثابتی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت، مرکز بهداشت جنوب تهران
 • پوران قربانی: کارشناس مامائی،کارشناس سلامت سالمندان، مرکز بهداشت جنوب تهران
 • آذر جهانبانی: کارشناس بهداشت عمومی، کارشناس سلامت سالمندان، مرکز بهداشت جنوب تهران
 • فرنوش خالدی: دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی-کترشناس سلامت روان مرکز بهداشت جنوب تهران
 • انسیه تبرائی: کارشناس تغذیه -کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ، مرکز بهداشت جنوب تهران
 • نسرین کاتبی: کارشناس تغذیه و رژیم‌درمانی

دوستانی که در پیدا کردن و پیگیری امور مراقبین همکاری داشتند:

 • اقدس محمد نیا
 • نگین نیرلو
 • مریم محمد حسین زاده

دوستان عزیزی که به واسطه داشتن تجربه مراقبت از سالمندان، معلولیت و یا بیماری با ما همکاری داشتند:

 • مهین شهبازی
 • لیلا معافی
 • مجید فتحی
 • فریبا اشراقی
 • یاسر عرب بافرانی
 • الهام مودب
 • مهدی آرامش
 • هانیه مغانی
 • فاطمه واحدی