جلسه بررسی علاقمندی های دوران کودکی و بزرگسالی

جلسه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

به نام خداوند یاری دهنده دل ها

روح ما مانند یک ظرف است. ما نمی توانیم از ظرفی خالی، چیزی به وجود دیگران بریزیم.

 کارشناسان: خانم ها رحیمی- آقایانی- فرهندی- میرنسب

ابتدای جلسه خانم آقایانی در مورد  اینکه هفته گذشته مراقبین چه فعالیت هایی رو انجام دادند پرسیدند و خواستند که مراقبین از فعالیتی که نشان دهنده ی تفریح باشه و در هفته گذشته تجربه کردند صحبت کنند.

مراقبین از فعالیت هایی مثل کتاب خواندن، بازی کردن با بچه ها ، حفظ کردن شعر، رفتن به مهمانی، خلوت کردن با خود،  خرید کردن نام بردند

سپس خانم آقایانی خواستند که افراد بیشتر روی علاقمندی هایشان به خصوص علاقمندی های دوران کودکی فکر کنند

مسافرت رفتن ، بازی های دوران کودکی به خصوص بازی های گروهی، رفتن به طبیعت، فیلم دیدن از مواردی بود که ذکر شد.

مراقبین نقاط مشترکی در مورد علاقمندی ها پیدا کردند به طور مثال مسافرت رفتن، فیلم دیدن یا انجام بازی های گروهی …

سپس برای اینکه افراد ذهنیت مشترکی در مورد تفریح داشته باشند، پس از اینکه بعضی مراقبین تعریف هایی از تفریح ارائه دادند خانم آقایانی گفتند: تفریح لذتی هست که جسم تجربه میکند و به طبع آن روح هم شادی را تجربه میکند. شادی درونی و بیرونی مثل داستان روح است و جسم. شادی درونی میتواند از نوع دوستی /حس زیبایی شناختی /معنویت / صبوری با مشکلات/ پذیرش خودمان و دیگران به وجود آید.

  • مراقبین از عواملی که شادی درونی را ایجاد می کنند نام بردند:
  • هر چیزی که باعث شود احساس رضایت درونی کنیم باعث شادی روح میشود مثل کمک به یه انسان یا حتی حیوان نیازمند، موفقیت هر چند کوچک در کاری که مشغولش هستیم
  • وقتی از خودمان راضی باشیم ، به خودمان افتخار کنیم، وقتی از انجام دادن کاری لذت ببریم
  • وقتی روی زیبایی ها تمرکز کنیم و سعی کنیم در هر چیزی زیبایی ببینیم

 

نکات آموزشی:

تفریح با بچه ها خوبست ولی حتما  باید در کنارش زمانی را به فعالیت های شخصی خودمان یا تفریحات مربوط یه خودمان اختصاص  دهیم.

نباید منتظر بمانیم تا وقت خالی برای تفریح کردن پیدا کنیم بلکه برای تفریح کردن برنامه ریزی کنیم و برایش وقت بگذاریم

اگرچه بسیار مشکل است ولی نباید خوشحالی ما و تفریح ما وابسته به خوشحالی و تفریح دیگران باشد، خوب است با دیگران خوشحال باشیم و در غم ها و ناراحتی هایشان شریک باشیم و کنارشان باشیم ولی، نباید وضعیت روح و روان ما وابسته به خوب بودن حال  دیگران داشته باشد. این خودخواهی نیست و بی تفاوتی هم نیست.

برای آنکه بتوانیم وقتی را برای خودمان داشته باشیم،  داشتن برنامه قابل انعطاف کمک کننده است.

تفریح می تواند یک کار بسیار ساده باشد مانند خلوت کردن با خود پس از یک کاری شلوغ و خوراکی های مورد علاقه را خوردن.

مصوبات:

روی این مساله فکر کنیم که چه چیزی باعث میشود که نتوانیم به تفریح فکر کنیم یا انجامش دهیم و با نبود تفریح چه اتفاقی برایمان می افتد؟

خانم آقایانی یک فایل صوتی در مورد تفریح تهیه کنند و در اختیار مراقبین قرار دهیم

آقای سعید-۲۰ در صورت علاقمندی غزلی به صورت فایل صوتی تهیه کنند و به خانم رحیمی برسانند تا پس از آماده شدن در اختیار مراقبین قرار دهند.( پیشنهاد می شود که داستان از گلستان سعدی که ساده باشد را بخوانند تا نکته آموزنده ای برای مراقبین داشته باشد و یا یک قطعه به صورت مناجات خوانده شود تا مراقبین با گوش دادن به آن به آرامش و شکر گزاری برسند)

نام نویسنده: مدیر سایت - Admin@User

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.