جلسه احساس خشم

شما به این صفحه دسترسی ندارید

این نوشته منتشر شده در خلاصه مباحث می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

  1. رقیه-23 گفت:

    باید محل رو ترک کنیم، من اصلاً از دست خودم عصبانی نمیشم، چونکه خیلی گذشت میکنم موقع عصبانی بودنم احترام به مقابل روحفظ می کنم تا جایی که ان طرف من رو از کوره در بیارد جواب دانشکن می دهم وتا اخر دیگر با ان شخص دوستی یا ارتباط نمی گیرم این رفتار با دیگران هست ولی با مادرم خیلی با احترام وبا گذشت رفتار می کنم تا جایی که مادرم از م ناراحت نشه یا دلش نشکنه چون فکر می کنم اگاه به رفتارش نیست هفتاد سال اینجوری زندگی کرده عوض نمیشه واصلاح هم نمیشه، از طرف مقابل م بد از مدتی کوتا اگه مقصر باشم معذرت خواهی میکنم وپیش خدای خود م توبه می کنم

  2. *مریم-90 گفت:

    من تمام سعیمو میکنم که دیگران رو ناراحت نکنم تامجبور به عذرخواهی نباشم چون خیلی ازخودم عصبانی میشم سعی میکنم ازدید بقیه به قضایانگاه کنم ولی ازعذرخواهی ابایی ندارم واگه بدونم اشتباه کردم عذرخواهی میکنم
    وچون این این موقعیت رودوست ندارم خیلی به حرفها ورفتارم دقت میکنم تامشکلی پیش نیاد
    ازاطرافیانم تعجب میکنم که چطور راحت هرحرفی دلشون میخواد میزنن وکاری به احساس دیگران ندارن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.