مراقبت از سالمندان برای مراقبین غیر رسمی مشکلاتی ایجاد می کند که سلامت روان آنها را به خطر می اندازد، از آنجایی که سلامتی شما، سالمند تحت مراقبت شما و اطرافیانتان برای ما مهم است، قصد داریم به نیازهای مرتبط با سلامتی شما توجه کنیم و سپس با کمک شما به کاهش مشکلات شما و همتایان شما (افرادی که شرایطی مشابه شما دارند) به خصوص در زمینه سلامت روان بپردازیم. امیدواریم با همکاری شما بتوانیم قدم مثبتی برای سلامت اعضای جامعه برداریم.وب- اپلیکیشن مهرپیشگان برای انجام یک تحقیق دانشجویی مربوط به پایان نامه مقطع دکتری توسط شرکت خدمات مشاورین انفورماتیک بینا ساخته شده است. این تحقیق زیر نظر اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل گرفته است و دارای مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. تیم تحقیق شامل دانشجو (فاطمه رحیمی)، اساتید و متخصصین دانشگاهی و کارشناسان حرفه ای در رشته های مختلف می باشند. استفاده از این وب- اپلیکیشن  برای شرکت کنندگان در تحقیق رایگان است.

اعضای اصلی تیم تحقیق

فاطمه رحیمی
مسوول اجرای پروژه

دانشجوی دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعت بیشتر

دکتر الهام شکیبازاده
مشاور علمی

دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مهناز آشورخانی
مشاور علمی

دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حامد حسینی
مشاور علمی

پزشک عمومی و دکتری تخصصی اپیدمیولوژی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر مرکز کارآزمایی بالینی

دکتر مهشید فروغان
مشاور علمی

دکتری روانپزشکی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همکاران

نسیم پیرزاده
کارشناس اجرائی: همکاری در تهیه و تدوین متون مربوط به مراقبت سالمندان

دانشجوی کارشناسی ارشد سلامت سالمندی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اطلاعات بیشتر

الهام رجالی پور
کارشناس اجرائی: همکاری در ویراستاری متون و نظارت بر محتوای آموزشی مربوط به تغذیه

کارشناس تغذیه – مرکز بهداشت جنوب تهران – دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات بیشتر

حدیثه فرهندی
کارشناس اجرائی: همکاری در تهیه محتوای بسته آموزشی و حمایتی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
اطلاعات بیشتر

زهرا آقایانی
کارشناس اجرائی: همکاری در تهیه محتوای بسته آموزشی و حمایتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
اطلاعات بیشتر

هنگامه سادات سید میرنسب
کارشناس اجرائی:همکاری در تهیه و بروز رسانی محتوای آموزشی-بارگذاری روی وب

کارشناس بهداشت عمومی-دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات بیشتر

سایر همکاران
نظارت بر محتوای آموزشی

کارشناسان معاونت بهداشت و مرکز بهداشت جنوب تهران-دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات بیشتر