وب سایت مهرپیشگان برای انجام یک تحقیق دانشجویی مربوط به پایان نامه مقطع دکتری توسط شرکت خدمات مشاورین انفورماتیک بینا در سال ۱۳۹۹ ساخته شد. این تحقیق زیر نظر اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل گرفت و دارای مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. تیم تحقیق شامل دانشجو، اساتید و متخصصین دانشگاهی و کارشناسان حرفه ای در رشته های مختلف بودند. شما می توانید مشخصات کلی و سوابق  این افراد را در زیر مشاهده کنید.

پس از پایان تحقیق در آبان سال ۱۴۰۳، با توجه به احساس نیاز جامعه، اهمیت موضوع و علاقمندی مسوول پژوهش(خانم دکتر فاطمه رحیمی، دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت)، این وب سایت  با هدف کمک به سلامت مراقبین سالمندان و سالمندان تحت مراقبت آنها  تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است.

اعضای اصلی تیم تحقیق

فاطمه رحیمی
مسوول اجرای پروژه

دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعت بیشتر

دکتر الهام شکیبازاده
مشاور علمی

دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مهناز آشورخانی
مشاور علمی

دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حامد حسینی
مشاور علمی

پزشک عمومی و دکتری تخصصی اپیدمیولوژی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر مرکز کارآزمایی بالینی

دکتر مهشید فروغان
مشاور علمی

دکتری روانپزشکی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همکاران

نسیم پیرزاده
کارشناس اجرائی: همکاری در تهیه و تدوین متون مربوط به مراقبت سالمندان

کارشناسی ارشد سلامت سالمندی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
اطلاعات بیشتر

الهام رجالی پور
کارشناس اجرائی: همکاری در ویراستاری متون و نظارت بر محتوای آموزشی مربوط به تغذیه

کارشناس تغذیه – مرکز بهداشت جنوب تهران – دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات بیشتر

حدیثه فرهندی
کارشناس اجرائی: همکاری در تهیه محتوای بسته آموزشی و حمایتی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
اطلاعات بیشتر

زهرا آقایانی
کارشناس اجرائی: همکاری در تهیه محتوای بسته آموزشی و حمایتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
اطلاعات بیشتر

هنگامه سادات سید میرنسب
کارشناس اجرائی:همکاری در تهیه و بروز رسانی محتوای آموزشی-بارگذاری روی وب

کارشناس بهداشت عمومی-دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات بیشتر

سایر همکاران
نظارت بر محتوای آموزشی

کارشناسان معاونت بهداشت و مرکز بهداشت جنوب تهران-دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات بیشتر