1. مژگان- آزمایشی گفت:

    برای داشتن تفکر خلاق باید ترس و استرس و نگرانی از نتیجه فکرت نداشته باشی و شخصیت قوی داشته باشی و به نظر من اول باید اطلاعات شخص پرورش پیدا کند تا فکر وایده های متفاوتی به ذهنش بیاد تا بتونه بهترین تصمیمو بگیره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.