۱۱ مرداد ۱۴۰۰

بر اساس نتایج جلسات گذشته از یکی مراقبین محترم درخواست کردم تا برای طرح موضوع در جلسات تالار های گفتگو به ما کمک کنند.

امروز مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰  پس از مرور نتایج جلسات قبلی، اولین جلسه فیلم برداری از طرح سوالات اساسی با همکاری مراقب شماره ۴۳، در دفتر مشاوره و روانشناسی لاوینا به منظور شناخت موقعیت هایی که مراقبین سالمندان دارند و همچنین نیازها و مشکلاتی که در طی مراقبت تجربه می کنند تشکیل شد.

سر کار خانم آقایانی کارشناس سلامت روان ۲ سوال کلیدی از مراجع محترم پرسیدند: ۱- چطور شد که مراقب شدید؟ ۲- در مدتی که مراقبت می کنید چه نیازهایی  توسط دیگران برآورده نشده و یا آنها را خودتان نا دیده گرفته اید؟

بر اساس پاسخ های مراجع سوالات بعدی شکل گرفت و بحث به سوی انواع نیازها هدایت شد.

نتایج جلسه:

فیلم جلسه مرور شود و پس از قسمت بندی، روی هر اپی زود از نظر جلو های سمعی و بصری  و همچنین نکات  کار شود. پس از تهیه درفت اولیه، برای مراقب و سایر اعضای گروه جهت بررسی و دریافت نظرات ارسال شود.

مدل فرا نظری با تاکید بر سازه های مرتبط با گروه های حمایتی و روابط یاری رسان مرور شده و مطالب مختصری به کارشناسان در این زمینه ارسال گردد.

کتاب گروه های خودیار توسط مراقب همکار، مطالعه شده و در جلساتی در مورد جزییات بیشتر آن مطالعه گردد.

در جلسه بعدی روی فواید و مضرات مراقبت برای مراقبین صحبت شود، همینطور با توجه به جلسه فیلم برداری امروز، سوالات جدیدی برای عمیق تر شدن موضوع طرح گردد.

نام نویسنده: مدیر سایت - Admin@User

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.