۲۰ اسفند ۱۴۰۰

دومین جلسه فیلم برداری درباره  ذهنیت های والد ناکار آمد و سبک های مقابله ای ناکارآمد در موسسه مشاوره و روانشناسی لاوینا برگزار شد.

در این جلسه مددجویان موسسه که دوره طرحواره درمانی را می گذرانند به صورت داوطلبانه، به صورت نقش بازی  ذهنیت های مقابله ای ناکارآمد در مقابل موقعیت سالمند ناراضی و پر توقع را نشان دادند.

فیلم های مذکور پس از تدوین جهت استفاده مراقبین سالمندان، روی سایت بارگزاری خواهد شد.

نام نویسنده: مدیر سایت - Admin@User

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.